Kanał Wyżej
Konserwator w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

TerminZałączniki
ogłoszenie, załącznik, załącznik, wynik

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
podinspektor, inspektor lub st. inspektor
podinspektor, inspektor lub st. inspektor
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
podinspektor, inspektor lub st. inspektor
terapeuta DDP
podinspektor lub inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
19_21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty w DDP
podinspektor, inspektor lub st. inspektor
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Radca prawny
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Aststent rodziny lub Starszy asystent rodziny
Zastępca Głównej Księgowej
Zastępca Głównej Księgowej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Zastępca Głównej Księgowej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Konserwator w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
Zastępca Głównej Księgowej
Inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Podinspektor w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
Zastępca Głównej Księgowej
Konserwator w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
Pracownik socjalny, Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
Kierownik Zespołu Pomocy Usługowej
Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Rodzin
Inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
inspektor lub st. inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Pracownik socjalny, Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
inspektor lub st. inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Pracownik socjalny, Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
Główny Specjalista ds. finansowo-księgowych
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
inspektor lub st. inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Asystent rodziny
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Usług
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
podinspektor lub inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej Działu Usług
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowych/st. inspektor/główny specjalista - samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Ogłoszenie o naborze na stanowiski terapeuty w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. finansowo- księgowych
ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora lub st. inspektora ds. finansowo-księgowych
2/2017 ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. finansowo-księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora ds. realizacji świadczeń
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. finansowo - księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. finansowo-księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora lub st. inspektora ds. finansowo-księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. finansowo-księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds administracyjno-gospodarczych
ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora lub st. inspektora ds finansowo-księgowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora lub inspektora lub st. inspektora ds. administracyjno-gospodarczych
ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultanta-eurokoordynatora
1/2017 ogloszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej
07/2008 - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń
Ogłoszenie o naborze
02/2012 ogłoszenie o naborze na stanowisko eurokoordynatora
1/2012 ogłoszenie o naborze na stanowisko eurokoordynatora
1/2011 - ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej
01/2010 ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
01/2009 ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. bhp i ppoż
08/2008 ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty - eurokoordynatora
06/2008 - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora
05/2008 - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń
04/2008 - ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika projektu
02/2008 - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale ds. Uzależnień
03/2008 - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale ds. Uzależnień
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa