Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • zbiór normatywów OPS - zarządzenia i wytyczne dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr skarg i wniosków załatwionych bezpośrednio,
 • rejestr kontroli (książka kontroli),
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów i porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń dot. klientów,
 • rejestr wniosków o udzielanie informacji publicznej,
 • rejestr odwołań od wydanych decyzji,
 • rejestr postepowań dotyczących uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr ryzyka.

 


Wprowadził Krystyna Rostworowska 2012-01-23
Aktualizujący Krystyna Rostworowska 2019-10-21
Zatwierdzający Omen Katarzyna (OPS Ochota) 2019-10-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-21
Wersja standardowa