Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
zbiór normatywów OPS - zarządzenia i wytyczne dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,rejestr pełnomocnictw i upoważnień,rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,rejestr skarg i wniosków załatwionych bezpośrednio,rejestr kontroli (książka kontroli),rejestr zamówień publicznych,rejestr umów i porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi,rejestr wydawanych zaświadczeń dot. klientów,rejestr wniosków o udzielanie informacji publicznej,rejestr odwołań od wydanych decyzji,rejestr postepowań dotyczących uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych,rejestr ryzyka.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa