BIP - OPS Ochota > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • zbiór normatywów OPS - zarządzenia i wytyczne dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr skarg i wniosków załatwionych bezpośrednio,
 • rejestr kontroli (książka kontroli),
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów i porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń dot. klientów,
 • rejestr wniosków o udzielanie informacji publicznej,
 • rejestr odwołań od wydanych decyzji,
 • rejestr postepowań dotyczących uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr ryzyka.

 

 
 
Wprowadził Krystyna Rostworowska 23-01-2012
Aktualizujący Krystyna Rostworowska 21-10-2019
Zatwierdzający Omen Katarzyna (OPS Ochota) 21-10-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2019
Liczba odwiedzin: 2331
Rejestr zmian